Term and Conditions

Term and Conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบของการเข้าใช้บริการ กับ ufabetvoice.com เพื่อลดปัญหาในการเข้าร่วมเดิมพันกับ ผู้ให้บริการจะต้องศึกษารายละเอียด ข้อบังคับ และเงื่อนไขก่อนวางเดิมพัน ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ จะมีไว้อย่างชัดเจน

Term and Conditions

Term and conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้

 1. การสมัครสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกหรือผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ถึงจะสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการผ่าน ufabetvoice.com ได้  และจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
 2. ข้อตกลง : ทางเว็บ ufabetvoice.com เป็นผู้ควบคุมข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ หากเกิดความขัดแย้ง จะถูกไต่สวน และดำเนินตามกฎหมายทุกกรณี
 3. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บ ufabetvoice.com สามารถจัดเก็บข้อมูลในการสมัครสมาชิก และข้อมูลได้อย่างแน่นหนา ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้แน่นอน โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้เข้าใช้งาน
 4. การเข้าใช้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องทำ ตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขของเว็บ ufabetvoice.com ที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝาก – ถอนเงิน หรือการเข้าวางเดิมพัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามเงื่อนไขทางเว็บ ufabetvoice.com ที่ได้กำหนดไว้
 5. การละเมิดข้อบังคับ : ทางเว็บ ufabetvoice.com จะไม่มีการรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เข้าใช้งานทำการละเมิด และผิดกฎระเบียบ หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกระบวนทางกฎหมายทันที
 6. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : เว็บ ufabetvoice.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเจอไม่ว่ากรณีใด ๆ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีทันที
 7. การติดต่อผู้ให้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ข้อบังคับ และเงื่อนไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contact@ufabetvoice.com
 8. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ผู้เข้าใช้บริการ ไม่มีความเคลื่อนไหวนานมากกว่า 30 วัน ทางเว็บ ufabetvoice.com จะทำการตัดสิทธิ์ และยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บ ufabetvoice.com สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetvoice.com ของเราได้ตลอดเวลา
 10. การปรับปรุง ทางเว็บ ufabetvoice.com สามารถมีการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 11. การยอมรับข้อบังคับเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกตกลงเข้าใช้บริการของทางเว็บ ufabetvoice.com ถือเป็นการยินยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บufabetvoice.com ได้กำหนดไว้